Siiri Saarimaa

Ratkaisukeskeinen terapeutti
(valmistun terapeutiksi syksyllä 2024)
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja
(valmistun syksyllä 2024)
Mieli ry:n vapaaehtoinen kriisipuhelinpäivystäjä

 • Ratkaisukeskeinen terapia etänä
 • Ratkaisukeskeinen terapia Joensuussa
 • Pariterapia Joensuussa ja etänä
 • Työnohjaus yksilöille Joensuussa ja etänä
 • Työnohjaus ryhmille (2-5 henkilöä) Joensuussa
 • Ilmainen 20 min tutustumiskeskustelu

Hei Sinä!

Hienoa, että olet tutkimassa terapian mahdollisuuksia! Kerron nyt jotain itsestäni ja ajatuksistani terapiasta.

Minulle on valtava etuoikeus saada olla rinnallakulkija. Kun ihminen avaa elämäänsä, ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan, olen hyvin nöyrällä mielellä. Terapeuttina olen asiakkaan kanssa samalla tasolla ja koen vahvasti, että tehtäväni on palvella ja tukea jokaista prosessissaan parhaan kykyni mukaan.

Terapiatyö tuo myös valtavasti iloa. Näen asiakkaissani mahdollisuuksia, voimaa, osaamista – paljon hyviä, ihania asioita, jotka usein voivat olla ihmisen oman näkökentän ulkopuolella. Mielestäni meillä on paljon toivoa. Tässä ei ole missään nimessä kyse mistään päälle liimatusta positiivisuudesta, päinvastoin. Terapia on paikka, jossa kaikenlaisilla ajatuksilla, tunteilla ja kokemuksilla on lupa tulla näkyviin turvallisesti ja ne kohdataan kunnioituksella. Välillä elämässä tapahtuu suoraan sanottuna paskoja asioita, mutta siitä huolimatta on mahdollista päästä eteenpäin, kohti parempaa. Ihmisen mieli on ihmeellinen, joustava, vahva, ja todella monenlaiset kokemukset voivat muuttua voimavaroiksi. Sinä olet upea, lahjakas ja ainutlaatuinen.

Terapeuttina olen lämmin ja rohkaiseva. Lähestymistapani on käytännöllinen ja maanläheinen. Voin luvata, että tulet kuulluksi ja kohdatuksi. Olen nähnyt ja kokenut ratkaisukeskeisen terapian voiman ja tiedän, että jos olet valmis tekemään töitä, positiivinen muutos on taattu.

 Siiri

Terapian periaatteita

 • Keskustelut ovat aina ehdottoman luottamuksellisia eikä niistä kirjata mitään sähköisiin järjestelmiin. Käsin kirjoitetuttuihin muistiinpanoihin ei liitetä asiakkaan nimeä, niitä säilytetään lukkojen takana ja ne hävitetään asiakassuhteen päätyttyä.
 • Terapian taustalla on kristillinen ihmiskäsitys. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella meistä on luovuttamaton ihmisarvo. Ihmisen arvoa ei voi mitata esimerkiksi suorituksien perusteella. Minkäänlainen arvostelu tai tuomitseminen ei kuulu terapiaan.
 • Terapiassa edetään aina asiakkaan ehdoilla. Sinä olet oman elämäsi asiantuntija ja päätät mistä keskustellaan. Terapiassa tulet kuulluksi ja kohdatuksi. Terapeutin tehtävä tuoda uusia näkökulmia ja auttaa sinua luomaan toimivaa suhdetta elämäsi haasteisiin.

Koulutus

Ratkaisukeskeinen terapeutti

Olen ratkaisukeskeisen terapian opiskelija. Valmistun ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi syksyllä 2024.

Terapeutti ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike, kuten esimerkiksi psykoterapeutti. Tämän vuoksi terapeutiksi itseään kutsuvilla henkilöillä voi olla taustallaan hyvin monenlaisia koulutuksia.

Koulutukseni on laaja ratkaisukeskeisen terapian koulutus. Opintojeni laajuus on 80 opintopistettä. Ratkaisukeskeisten terapeuttien koulutusten laajuus vaihtelee 30 ja 80 opintopisteen välillä, joista 30 ja 40 opintopisteen laajuus on yleinen.

Opintoihini sisältyy psykoterapeuttiset valmiudet -opintokokonaisuus, joka täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset psykoterapeuttikoulutusten edellyttämistä lisäopinnoista.

Opintojeni sisältöihin kuuluvat muun muassa seuraavat aiheet:

 • Psykoterapeuttiset valmiudet
 • Terapiatyön perusteet
 • Ratkaisukeskeinen terapiatyö ja -menetelmät eri ammateissa
 • Dialogisuus asiakastyössä
 • Syyllisyys ja häpeä
 • Roolit ja yksilön identiteetti
 • Erilaiset tulkinnat ja todellisuus
 • Tunteet
 • Työelämä ja mielenterveys
 • Lasten ongelmien kohtaaminen
 • Hengellinen väkivalta
 • Kriisit ja traumat
 • Dissosiaatio
 • Toipuminen
 • Itsetuhoisuus
 • Suru ja surevan kohtaaminen
 • Mielenterveystyö ja sen ongelmakohdat
 • Kristillinen arvoperusta terapiatyössä
 • Sielunhoitoterapia
 • Psykoterapeuttiset valmiudet
 • Seksuaalisuus, avioliitto ja perhe
 • Elämänkaari- ja sukupuutyöskentely
 • Riippuvuudet
 • Eri kulttuuritaustaustojen kohtaaminen
 • Narsismin kohtaaminen
 • Terapeutin eettinen perusta ja lainsäädäntö
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
 • Masennus
 • Pakko-oireet
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Psykoterapian historia
 • Psykiatrisen diagnostiikan perusteet
 • Psykoterapiasuuntaukset

 

Koulutuksen järjestää KTI. Koulutustani ja valmistumisen jälkeen työskentelyäni valvoo CHC ry:n akkreditointilautakunta. Tämä tarkoittaa, että asiakkaillani on mahdollisuus tehdä valitus työskentelystäni, mikäli aihetta siihen jostain syystä olisi. Tämä on tärkeä työkalu asiakkaan turvallisuuden ja suojan takaamiseksi. Lisää tietoa akkreditoinnista löydät täältä.

 

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (65 op)

Oen ratkaisukeskeisen työnohjauksen opiskelija. Valmistun ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi syksyllä 2024.

 

Aiemmat koulutukseni ovat
Media-assistentti (2008)
Agrologi (2016)

Ratkaisukeskeinen terapia etänä

Yhteystiedot

Info

Rotsi tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiaa etänä. Palvelu on helposti saatavilla paikasta riippumatta. Mennään yhdessä kohti parempaa!

Copyright Rotsi 2023