Yrityksellemme on tärkeää, että voit varata ja ostaa meiltä palveluitamme turvallisin mielin – luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi. Palveluidemme tarkempi sisältö on saatavissa yrityksemme verkkosivuilta.

1. Rekisterinpitäjä

Rotsi / Kolke Oy
0505507073
info@rotsi.fi

2. Asiakas- ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaikki terapiassa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös terapiaprosessin päätyttyä. Tämä koskee myös terapeutin tekemiä käsinkirjoitettuja muistiinpanoja, jotka säilytetään nimettöminä lukkojen takana. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei nauhoiteta tai referoida yksityiskohtaisesti. Kirjalliset muistiinpanot hävitetään terapiasuhteen päättyessä. Terapiasuhteen katsotaan päättyneeksi, kun asiakkaan viimeisimmästä käynnistä on kulunut 12 kuukautta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvella asiakkaan terapiavastaanoton keskustelujen suunnittelua ja toteutusta sekä edistää terapiaprosessien jatkuvuutta. Ajan varaamalla ja palvelua käyttämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti. Lyhytterapiassa ei käytetä asiakkaan henkilötunnusta. Lyhytterapia ja valmennus eivät ole potilassuhteita vaan asiakassuhteita. Asiakassuhteita säätelee kuluttajansuojalaki. Asiakassuhteessa Rotsi sitoutuu palvelun suorittamiseen, mutta ei voi taata palvelun tuottavan asiakkaan toivomia lopputuloksia.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

4. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

4.1. Digitalbooker-ajanvarausjärjestelmä

Digitalbooker on upotettua sisältöä. Upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että asiakas itse kävisi palveluntarjoajien verkkosivuilla.

4.2. Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivusto voi sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

4.3. Evästeet

Käytämme evästeitä ja vastaavia teknologioita kerätäksemme tietoa sivuston käytöstä Google Analytics -analytiikkapalveluun. Keräämme tämän avulla tilastollista tietoa kävijöistä ja kohdennamme markkinointia.

5. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Tietolähteenä toimii palvelua käyttävä asiakas itse.

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelun asiakkaita koskevat henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käytön yhteydessä asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on oma-aloitteisesti sekä myös rekisteröidyn pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakas – ja ajanvarausrekistereistä, mikä tarkoittaa palvelun käytön lopettamista. Ajanvarausta ei voida tehdä ilman asiakkaan rekisterinpitäjän käyttöön luovuttamia henkilötietoja.


8. Suostumus

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen.


Mihin voit ottaa yhteyttä?

Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme info@rotsi.fi.