Kristillinen terapia

Kristillinen terapia tarjoaa toivoa ja apua elämän haasteiden keskellä. Se perustuu vahvoihin eettisiin periaatteisiin; kunnioitukseen, armoon ja rakkauteen.
Kristillinen terapia pohjautuu Raamattuun ja Raamatun ihmiskäsitykseen. Sen mukaan jokainen ihminen on ainutkertainen ja ehdottoman arvokas: Jumalan silmissä olemme kaikki yhtä arvokkaita. Se arvo on meissä luomisesta lähtien, eikä sitä voi ottaa pois.

Kristillisessä terapiassa käytetään tutkittuja ja toimivaksi todettuja terapeuttisia menetelmiä, jotka ovat linjassa Raamatun opetuksen ja ihmiskäsityksen kanssa. Terapia muovautuu asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Asiakas päättää miten ja kuinka paljon hengellisyyttä terapiatyöskentelyyn sisältyy. 

Terapeutti kohtaa asiakkaan omana itsenään, rakkaudella ja hyväksynnällä. Minkäänlainen asiakkaan tuomitseminen tai moralisointi ei kuulu terapiaan. Kouluttajani Mikko Takala on usein sanonut, että ”terapiasta asiakas ei saa tuomiota, vaikka maksaisi”. 

”Jumalan toivo alkaa siitä, kun toivoa ei enää ole”

Jumalalle kaikki on mahdollista.

”…sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia – minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”
Jer. 29:11

Kristillisen terapian mahdollisuudet

Yksi kristillisen terapian suurista eduista on sen kokonaisvaltainen lähestymistapa ihmiseen. Se ymmärtää, että ihminen on kokonaisuus, johon kuuluu myös hengellinen ulottuvuus. Kristillinen terapia tunnistaa hengellisen ulottuvuuden merkityksen ja auttaa meitä löytämään tarkoituksen ja merkityksen elämällemme uskomustemme ja arvojemme kautta.

Kristillinen terapia tarjoaa myös turvallisen ja tukevan ympäristön jakaa uskonnollisia ja hengellisiä kysymyksiämme. Terapeutti, jolla tuntee kristillisen uskon, ymmärtää sen vaikutuksen elämäämme ja voi auttaa meitä tutkimaan syvällisemmin uskomuksiamme, arvojamme ja hengellisiä kokemuksiamme. Tämä voi johtaa merkittävään henkiseen kasvuun ja eheytymiseen.

Kristillinen terapia auttaa meitä käsittelemään vaikeita elämäntilanteita, kuten menetyksiä, ahdistusta, masennusta tai riippuvuuksia. Hengelliset näkökulmat tarjoavat lohdutusta, toivoa ja voimaa silloin, kun meillä on vaikeaa. Terapeutti voi auttaa meitä löytämään Raamatun opetuksista lohdutusta ja viisautta, jotka voivat auttaa meitä selviytymään haasteista ja vahvistumaan uskossamme. Kristittyinä uskomme, että Jumala itse hoitaa ja parantaa meitä Raamatun lupausten mukaisesti.

Kristillinen terapia edistää myös terveitä ihmissuhteita ja vuorovaikutustaitoja. Se korostaa anteeksiantoa (anteeksianto on prosessi, ei pakotettu teko), armoa ja rakkautta toisia kohtaan. Terapiassa voimme oppia kommunikoimaan rehellisesti ja rakentavasti sekä kehittämään terveitä rajoja ihmissuhteissa. Kristillinen terapia auttaa meitä ymmärtämään ja käsittelemään menneisyyden haavoja ja traumoja, jotta voimme elää täyttä ja vapautettua elämää tulevaisuudessa.

Kristillinen terapia sopii kaikille, jotka haluavat yhdistää uskon ja hengellisyyden terapeuttiseen prosessiin. Se tarjoaa toivoa, parantumista ja voimaa elämän haasteiden keskellä. Kristillinen terapia auttaa meitä löytämään tarkoituksen ja merkityksen elämällemme Jumalan rakkauden ja armon kautta. Se tarjoaa arvokkaita työkaluja ja apua kasvaaksemme henkisesti ja rakentamaan terveitä ihmissuhteita.

Kristillinen terapia ei rajoitu vain yksilöihin, vaan sitä voidaan soveltaa myös perheisiin ja pariskuntiin. Se tarjoaa tukea ja ohjausta perhe- ja parisuhdeongelmiin, ja sen avulla voimme oppia soveltamaan Raamatun periaatteita terveiden ja rakentavien ihmissuhteiden luomiseen.

Kaiken kaikkiaan kristillinen terapia on voimakas resurssi henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin edistämiseen. Se auttaa meitä syventämään suhdettamme Jumalaan, kehittämään terveitä ihmissuhteita ja kasvamaan kokonaisvaltaisesti. Terapian kautta ihminen voi löytää toivoa, parantumista ja voimaa elämän haasteiden keskellä, ja se voi auttaa meitä löytämään uutta tarkoitusta ja merkitystä elämällemme Jumalan rakkauden ja armon kautta.

Tarvitseeko kristitty terapiaa?

Joskus  kuulee ajatuksen, että uskova ihminen ei tarvitse terapiaa tai että avun etsiminen terapiasta olisi jopa jotenkin väärin.

Terapia perustuu psykologiaan, tutkittuun tietoon ihmismielestä ja sen toiminnasta. Terapeuttisia työkaluja ja menetelmiä on kehitetty auttamaan ihmisiä erilaisissa mielenterveyden ongelmissa ja ne ovat tutkitusti toimivia. On totta, että psykologian kenttään kuuluu myös jotain asioita, jotka eivät ole linjassa Raamatun kanssa. Esimerkiksi psykologian pioneeri Sigmund Freud on sanonut, että usko on sairaus, josta ihminen tulee parantaa. Tämä lause on uskovan näkökulmasta kestämätön, eikä kristitty usko tätä todeksi. Freudin näkemykset ovat olleet monien kriittisten keskustelujen ja tutkimusten kohteena. Monet uskontotieteilijät, psykologit ja teologit ovat eri mieltä Freudin näkemyksistä ja näkevät uskonnon monin tavoin positiivisena ja merkityksellisenä osana ihmisten elämää. Kristillisessä terapiassa Raamattu on lähtökohta ja käytettävät terapeuttiset menetelmät ja työkalut ovat sen kanssa sopusoinnussa. 

Kristittyinä uskomme, että Jumala on kaiken luoja. Hän tuntee meidät sisintämme myöten ja hän tietää myös tarkalleen kuinka ihmismieli toimii. Raamatun lupaukset voivat olla valtava toivon ja avun lähde haastavissa tilanteissa ja paranemisprosessissa. 

 

Kenelle kristillinen terapia sopii?

Kristillinen terapia sopii monille ihmisille, jotka etsivät hyvinvointia ja haluavat yhdistää prosessiinsa uskon ja hengellisyyden. Se tarjoaa erityisiä etuja ja mahdollisuuksia niille, jotka haluavat tutkia ja syventää uskonnollista elämäänsä samalla kun käsittelevät elämänsä haasteita. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, kenelle kristillinen terapia voi olla hyödyllinen ja sopiva terapiamuoto:

 1. Uskovat ihmiset: Kristillinen terapia sopii erinomaisesti uskoville ihmisille, jotka haluavat huomioida uskonsa ja sen tuoman toivon terapiaprosessissa. Se tarjoaa tilan ja tuen heidän uskonnollisten kysymystensä, haasteidensa ja hengellisen kasvunsa tutkimiseen. Kristillinen terapia voi auttaa syventämään suhdetta Jumalaan, kasvattamaan uskoa ja auttamaan uskovia löytämään lohdutusta, toivoa ja voimaa uskonsa kautta.
 1. Henkilöt, jotka käyvät läpi hengellistä kriisiä: Ihminen voi kohdata elämässään hengellisen kriisin, jossa heidän uskonsa ja hengellisyytensä tuntuu horjuvan. Kristillinen terapia voi tarjota tukea ja ohjausta näiden kriisien läpikäymiseen. Terapeutti voi auttaa tutkimaan ja ymmärtämään syitä tähän kriisiin, kysymään vaikeita kysymyksiä ja löytämään uudenlaista henkistä kasvua ja yhteyttä uskoonsa.
 1. Ihmiset, jotka haluavat integroida uskon ja terapian: Monille ihmisille uskonto ja hengellisyys ovat tärkeitä osia heidän identiteettiään ja elämäänsä. Kristillinen terapia tarjoaa heille mahdollisuuden yhdistää nämä kaksi näkökulmaa keskenään. Terapeutti voi auttaa heitä tutkimaan, miten heidän uskonsa ja hengellisyytensä voivat vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa, ihmissuhteisiinsa ja itsetuntemukseensa.
 2. Ihmiset, jotka etsivät eettisesti perusteltua hoitoa: Kristillinen terapia perustuu vahvoihin eettisiin periaatteisiin, kuten kunnioitukseen, armoon, anteeksiantoon ja rakkauteen. Ne, jotka haluavat terapiassa hoitavan lähestymistavan, joka perustuu näihin arvoihin, voivat hyötyä kristillisestä terapiasta. Terapeutti voi tarjota eettisesti perustellun ja empaattisen hoidon, joka ottaa huomioon henkilön uskonnolliset arvot ja uskomukset.
 3. Stressin ja mielenterveysongelmista kärsivät: Kristillinen terapia ei rajoitu vain hengellisiin asioihin, vaan se voi olla tehokas työkalu myös stressin, ahdistuksen ja masennuksen hallintaan. Terapeutti voi auttaa henkilöä löytämään uskonsa voiman ja lohdutuksen näissä vaikeissa tilanteissa.
 4. Perheet ja pariskunnat: Kristillinen terapia voi olla hyödyksi perheille ja pariskunnille, jotka haluavat yhdistää uskonsa ja hengellisyytensä parisuhde- ja perheterapian prosessiin. Usko voi toimia voimavara- ja yhdistävänä tekijänä näissä suhteissa.
 5. Ihmiset, jotka etsivät merkitystä: Monet meistä etsivät tarkoitusta ja merkitystä elämästään. Kristillinen terapia voi auttaa ihmisiä löytämään syvemmän hengellisen merkityksen elämäänsä ja auttaa heitä tekemään eettisiä ja hengellisiä päätöksiä.

 

Kristillisen ratkaisukeskeisen terapian periaatteet

Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia yhdistää ratkaisukeskeisen terapian menetelmät ja kristillisen uskon periaatteet. Tässä on joitakin keskeisiä periaatteita, joita noudatetaan kristillisessä ratkaisukeskeisessä terapiassa:

 1. Yhteistyö: Terapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä tasavertaisina kumppaneina. Terapeutti tarjoaa tukea, ohjausta ja asiantuntemusta, kun taas asiakas on aktiivisessa roolissa omien tavoitteidensa asettamisessa ja omien voimavarojensa tunnistamisessa. Yhteistyössä korostetaan luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiriä.
 1. Voimavarojen keskittyminen: Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia korostaa asiakkaan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä. Terapeutti auttaa asiakasta kiinnittämään huomiota niihin resursseihin, kykyihin ja aikaisempiin onnistumisiin, joita hänellä jo on. Tämä auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteitaan ja ratkaisemaan ongelmiaan.
 1. Tulevaisuuden suuntautuminen: Terapia keskittyy enemmän tulevaisuuteen kuin menneisyyteen. Sen sijaan, että pääasiassa pureuduttaisiin ongelmien syihin ja menneisiin traumoihin, keskitytään tulevaisuuden tavoitteiden asettamiseen ja niihin toimenpiteisiin, joilla ne voidaan saavuttaa. Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia kannustaa asiakasta luomaan selkeitä ja realistisia visioita tulevaisuudestaan.
 1. Uskon ja hengellisyyden integrointi: Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia tunnistaa uskon ja hengellisyyden merkityksen asiakkaan elämässä. Terapeutti auttaa asiakasta tunnistamaan ja hyödyntämään heidän hengellisiä voimavarojaan, kuten rukousta ja Raamatun lukemista. Uskonnolliset arvot ja uskomukset voivat toimia perustana asiakkaan tavoitteiden ja ratkaisujen muodostamiselle.
 1. Kunnioitus ja armo: Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia korostaa kunnioitusta ja armoa asiakasta kohtaan. Terapeutti luo turvallisen ja tukevan ympäristön, jossa asiakas voi ilmaista itseään avoimesti ja rehellisesti. Kunnioitus ja armo ovat keskeisiä kristillisiä arvoja, jotka tukevat asiakkaan kasvua ja hyvinvointia.
 

Nämä periaatteet muodostavat perustan kristilliselle ratkaisukeskeiselle terapialle. Ne auttavat asiakkaita löytämään voimavarojaan, asettamaan tavoitteitaan ja saavuttamaan ratkaisuja haasteisiinsa, samalla kun he integroivat uskonnollisia ja hengellisiä näkökulmia terapeuttiseen prosessiin. Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia tarjoaa tukea, ohjausta ja toivoa, kun ihmiset pyrkivät löytämään merkityksen ja tarkoituksen elämäänsä Jumalan rakkauden ja armon kautta.

Jeesus on parantaja. Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Luuk 18:41

Tahdotko tulla terveeksi? Joh 5:6